SEMAKAN PEPERIKSAAN PENILAIAN UNTUK MEMASUKI PELBAGAI SKIM PERKHIDMATAN

  • NEGERI TERENGGANU

  • Jika terdapat lebih dari satu paparan keputusan semakan peperiksaan penilaian di bawah:
  • Sila sahkan satu-persatu skim perjawatan yang dimohon jika tarikh peperiksaan berbeza
  • Sila pilih satu skim perkhidmatan sahaja jika tarikh peperiksaan sama